Mixtus – Internet, Televisie, Mobiel, Bellen, Glasvezel, 5G

Privacy Statement

Thuis

Internet + Bellen

€49,95

Per maand

incl. BTW

De voorwaarden van dit Privacy Statement zijn van toepassing op de internetsite (www.mixtus.nl), alsmede de onderliggende Uniform Resource Locators (URL) van Mixtus B.V., die haar hoofdkantoor heeft gevestigd op Ceresstraat 1, 4811CA Breda, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK te Eindhoven onder nummer 88195082.

Je dient dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen.

Deze website wordt beheerd door medewerkers van Mixtus. Als je deze internetsite bezoekt, kan Mixtus persoonsgegevens over jou en/of je onderneming verzamelen, zowel direct (via een verzoek aan jou om je gegevens) als indirect. Mixtus zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden. Mixtus zal alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Mixtus met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop jij je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Mixtus verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor jou interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door jou verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met je op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om je diensten aan te bieden waarop je prijs zou kunnen stellen (tenzij je hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). De wijze waarop Mixtus persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en anderszins, wordt gereguleerd door of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Mixtus stelt zich niet ten doel via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie over godsdienstige overtuiging, gezondheid, politieke opvattingen, of andere zaken. In gevallen waarin Mixtus wel dergelijke gegevens zou trachten verzamelen, zal jou vooraf om uitdrukkelijke toestemming verzocht worden. Mixtus wijst je erop dat je door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Mixtus uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
Mixtus mag gegevens verzamelen en analyseren die verbonden zijn aan je gebruik van onze website, zoals je domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s en hoe lang deze zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites. Deze informatie kan worden verzameld via cookies. Een cookie is een kort tekstbestand dat relevante informatie kent die onze webpagina server uit jouw internetbrowser kan halen. Onze webpagina server mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen jou en Mixtus is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op je vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. Je kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van je internetbrowser te veranderen. Als je het gebruik van cookies niet wenst en wilt voorkomen, dan zullen de bedoelde gegevens niet langer door jouw internetbrowser opgeslagen worden. Bij elk bezoek aan internet zullen de gegevens dan aan jou worden gevraagd en door jou moeten worden ingevoerd. Het kan voorkomen dat je bestellingen en/of betalingen aan ons via het internet niet zonder gebruik van cookies mogelijk zijn. Maar het gebruik van ons open domein https://www.mixtus.nl blijft zonder cookies steeds mogelijk. Per internetbrowser kunnen de instellingen, wat cookies aangaat, verschillen.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van (hyper- en/ of deep-) links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Mixtus B.V.
Als je geen marketinginformatie van Mixtus wenst te ontvangen, kun je dit laten weten via een online verzoek of per post. Als je je eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en deze niet meer wilt ontvangen, is het nodig om je hiervoor apart af te melden. Als je vragen hebt over dit Privacy Statement, over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of over het gebruik van deze internetsite, kun je deze vragen indienen via het online vraagformulier of per post op het bovengenoemde adres.

Wijzigingen Privacy Statement
Mixtus B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij bevelen je aan om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van deze wijzigingen.