Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, online bestellingen en leveringen van Mixtus Netherlands B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden van Mixtus Netherlands B.V., kun je hier downloaden. (Adobe Reader vereist).