Sponsorverzoeken

Dagelijks komen er veel aanvragen voor sponsoring bij ons binnen. Om een goede afweging te kunnen maken én te bepalen op welke sponsorverzoeken we wel en niet ingaan, hebben we een sponsorbeleid opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld dat wij alleen samenwerkingen in overweging nemen waarbij zakelijke telecommunicatie een rol speelt. Daarnaast zijn de kernwaarden veilig en betrouwbaar essentieel in ons besluit om te sponsoren. We geven geen geld. Alleen samenwerkingen waarbij van ons een tegenprestatie wordt gevraagd door de inzet van onze mensen, materieel en middelen nemen we in behandeling.

De 3 pijlers waar wij onze sponsoring op richten zijn:

  • Sport, want in de sportwereld bereik je met hard werken resultaat. Alleen door je elke dag keihard in te zetten voor je doel, kun je in de top terechtkomen. Zo is ook onze bedrijfsmentaliteit.
  • Maatschappelijk cultureel, want als gerenommeerd telecombedrijf zijn wij er voor heel zakelijk Nederland. We staan middenin de maatschappij en vinden het belangrijk om op maatschappelijk cultureel vlak betrokken te zijn en ons steentje bij te dragen.
  • Toekomst, want investeren in de toekomst vinden we belangrijk. Zowel voor mens als milieu. Dit doen we door ons steentje bij te dragen bij gastcolleges of innovaties. Mixtus krijgt regelmatig uitnodigingen hiervoor.

Om een sponsorverzoek te doen stuur je je mail naar sponsoring@mixtus.nl